PERSBERICHT | HOUD HOOP VOOR 2021!

Het Tolsma-Grisnich Pieperfestival 2021 staat gepland in het traditionele tweede weekend van september, dit jaar is dat van 9 tot en met 12 september. De organisatie van het Pieperfestival houdt goede hoop om het jaarlijkse evenement in enige vorm kunnen organiseren. Met de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus is er echter nog geen zekerheid of dit doorgang kan vinden.

Garantiefonds biedt enig perspectief

Een sprankje hoop biedt het door het kabinet in het leven geroepen garantiefonds van €300 miljoen. Muziekevenementen die na 1 juli plaatsvinden en minimaal drieduizend bezoekers trekken, kunnen  aanspraak doen op compensatie als het festival niet doorgaat. Er is echter nog geen duidelijkheid over de voorwaarden waaraan een evenement precies moet voldoen en ook is het niet duidelijk wel deel vergoed wordt als het geplande festival niet doorgaat.

Vrijwilligers staan te popelen

De roep om een evenement in de Noordoostpolder wordt steeds duidelijker. ‘Met het mooie weer van de afgelopen dagen gaat er zeker wat kriebelen, ook bij ons als organisatie’, stelt Jolanda Pater, voorzitter van het Pieperfestival. ‘Meer dan ooit is er de wil en het enthousiasme bij de vrijwilligers en sponsoren om ‘iets’ te gaan organiseren. Wat dat precies kan en mag zijn werken we nu uit’. Komt het Pieperfestival in de bekende vorm wel terug? ‘Het ontbreekt ons aan duidelijke kaders om binnen te werken; hoeveel mensen we mogen ontvangen, aan welke regels we moeten voldoen, enzovoorts.’

De commissie blijft hoopvol

Één ding is zeker: de organisatie werkt er dit moment hard aan om een plan neer te leggen samen met StEP. Uiteindelijk dient de gemeente een beslissing te nemen of het Pieperfestival door kan gaan. Voorzitter Jolanda blijft hoopvol: ‘We hebben voor genoeg hete vuren gestaan in de afgelopen jaren. Dit is de zwaarste uitdaging tot nog toe, maar we blijven positief!’