Huisregels

 • Met de ingang van de nieuwe minimumleeftijd voor de drankwet willen we er op wijzen dat de minimum leeftijd voor alcohol 18 is.
 • Legitimatie is verplicht voor iedereen. Dus ook voor 21 jaar en ouder.
 • Roken mag in de aangegeven rookruimtes.
 • Eigen drank is niet toegestaan.
 • Glazen mogen NIET mee buiten het terrein.
 • Het is niet toegestaan (soft)drugs en/of sterke drank te gebruiken.
 • Geen wapens.
 • Er wordt gefouilleerd tijdens het festival (in ieder geval bij de entree).
 • Het is verboden geluid- en/of beeldopnames te maken op het festivalterrein.
 • Het niet niet mogelijk het terrein tijdelijk te verlaten. Erin = erin, eruit = nieuw kaartje.
 • Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of (im)materiële schade.
 • Alle aanwijzingen van de organisatie die verband houden met deze regels dienen te worden opgevolgd.
 • Bij strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • De beveiliging is er voor jullie en onze veiligheid. Houd je aan de gestelde regels.

Informatie

Het Tolsma-Grisnich Pieperfestival vindt dit jaar plaats op De Deel in Emmeloord.