Huisregels

Hieronder lees je de huisregels die gelden voor het festivalterrein tijdens het Pieperfestival.

 • De minimumleeftijd voor het consumeren van alcohol is 18 jaar.
 • Toegang festivalterrein op vrijdagavond is minimaal 12 jaar.
 • Toegang festivalterrein op zaterdagavond is minimaal 16 jaar.
 • Legitimatie is verplicht voor iedereen (dus ook voor 21 jaar en ouder). Kopieën van legitimatie gelden niet als geldig legitimatiebewijs. Geen legitimatie = geen toegang.
 • Roken mag alleen op het binnenterrein, dus niet in de tenten, toiletten, etc.
 • Eigen drank is niet toegestaan.
 • Glazen mogen niet mee buiten het terrein.
 • Munten zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Het is niet toegestaan (soft)drugs en/of sterke drank te gebruiken.
 • Geen wapens.
 • Er wordt gefouilleerd tijdens het festival (in ieder geval bij de entree).
 • Het is verboden geluid- en/of beeldopnames te maken op het festivalterrein.
 • Bij het betreden van de horecagelegenheid geeft u toestemming dat er video-opnames van u gemaakt kunnen worden en voor onderzoeken/strafzaken worden gebruikt.
 • Het is niet mogelijk het terrein tijdelijk te verlaten. Een entreekaart geeft eenmalig toegang tot het terrein. Bij het verlaten van het terrein zal er een nieuwe entreekaart gekocht moeten worden om weer toegang tot het terrein te krijgen.
 • Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of (im)materiële schade.
 • Alle aanwijzingen van de organisatie die verband houden met deze regels dienen te worden opgevolgd.
 • Bij strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • De beveiliging is er voor jullie en onze veiligheid. Houd je aan de gestelde regels.

Regels beveiliging

Hieronder bekijk je de regels met betrekking tot de beveiliging van ons festival:

Toegangscontrole
Aspecten van de toegangscontrole bij evenementen:

 • controle op een geldig entreebewijs;
 • doorverwijzen van bezoekers;
 • uitvoeren van een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV), waarbij gecontroleerd wordt op voorwerpen die de veiligheid van het evenement negatief kunnen beïnvloeden of niet te verenigen zijn met het beleid van de organisator. Voorbeelden: verboden wapens, verboden middelen, eigen drank en voedingsmiddelen;
 • controle op het dragen van polariserende of intimiderende groepskenmerkende kleding;
 • controle op de algehele toestand van de bezoeker;
 • controle van de identiteit en leeftijd.

Privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV)

Een POV is het oppervlakkig aftasten van kleding na toestemming van de bezoeker om voorwerpen te detecteren die een risico vormen voor de veiligheid tijdens een evenement, zoals wapens en verboden middelen.

Een fouillering bij evenementen mag ook nooit door een beveiliger worden afgedwongen. Als de gefouilleerde deze instemming weigert mag hem/haar de toegang tot het evenement worden geweigerd.

Visitatie (o.a. tascontrole)
De evenementenbeveiliger mag na instemming van de bezoeker de tassen en meegebrachte goederen van de bezoeker controleren op verboden en niet-toelaatbare voorwerpen.

Als een bezoeker, leverancier of personeelslid hier geen toestemming voor geeft, mag de beveiliger hem of haar de toegang ontzeggen.

Wet wapens en munitie
Wapens en munitie is niet toegestaan op het Pieperfestivalterrein. Een evenementenbeveiliger heeft een tweetal mogelijkheden als hij te maken krijgt met wapens:

 • Hij kan de bezoeker afstand laten doen van het wapen. Indien de betreffende persoon een wapen niet inlevert wordt hem de toegang tot het evenement verboden.
 • Het in beslag nemen en de eigenaar/ bezoeker aanhouden en dan overdragen aan de politie.

Drugs
Drugs is niet toegestaan op het Pieperfestivalterrein. Een evenementenbeveiliger heeft een tweetal mogelijkheden als hij te maken krijgt met drugs:

Hij kan de bezoeker afstand laten doen van de drug. Indien de betreffende persoon de drugs niet inlevert wordt hem de toegang tot het evenement verboden.
Het in beslag nemen van de drugs en de eigenaar/ bezoeker aanhouden en dan overdragen aan de politie.