DE HUISREGELS

DE HUISREGELS

Huisregels

Hieronder lees je de huisregels die gelden voor het festivalterrein tijdens het Pieperfestival.

Zoals gesteld in de Drank- en Horecawet is de minimumleeftijd voor het nuttigen van alcohol minimaal 18 jaar.

De minimale leeftijd voor toegang op festivalterrein voor vrijdag-avond is voor alle leeftijden. Op de zaterdagavond is minimale leeftijd 18 jaar.

Legitimatie is verplicht voor iedereen, dus ook voor 21 jaar en ouder.

Kaartverkoop en entree sluit op vrijdagavond om 23.30 uur. Zaterdagavond is dit 00.00 uur.

Eigen dranken meebrengen is niet toegestaan.

Glazen mogen niet mee buiten het terrein.

Het is niet toegestaan lachgas, drugs en/of sterke drank te gebruiken, voorhanden te hebben of te verhandelen. Bij constatering volgt verwijdering van het terrein.

Het is niet toegestaan polariserende of intimiderende groepskenmerkende kleding te dragen.

Wapens zijn verboden.

Er wordt gefouilleerd en tassencontrole uitgevoerd tijdens het festival (in ieder geval bij de entree).

Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en personeel vindt er op en rondom het festivalterrein cameratoezicht plaats.

Het is niet mogelijk het terrein tijdelijk te verlaten. Erin = erin, eruit = nieuw kaartje als je er weer in wilt.

Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of (im)materiële schade.

Alle aanwijzingen van de organisatie die verband houden met deze regels dienen te worden opgevolgd.

Bij strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

De beveiliging is er voor jullie en onze veiligheid. Houd je aan de gestelde regels.

In gevallen waarin bovengenoemd reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Regels beveiliging

Hieronder lees je de regels met betrekking tot de beveiliging van ons festival.

Aspecten van de toegangscontrole bij evenementen:

 • Controle op een geldig entreebewijs;
 • Doorverwijzen van bezoekers;
 • Uitvoeren van een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV), waarbij gecontroleerd wordt op voorwerpen die de veiligheid van het evenement negatief kunnen beïnvloeden of niet te verenigen zijn met het beleid van de organisator. Voorbeelden: verboden wapens, verboden middelen, eigen drank en voedingsmiddelen;
 • Controle op het dragen van polariserende of intimiderende groepskenmerkende kleding;
 • Controle op de algehele toestand van de bezoeker;
 • Controle van de identiteit en leeftijd.
 • Een POV is het oppervlakkig aftasten van kleding na toestemming van de bezoeker om voorwerpen te detecteren die een risico vormen voor de veiligheid tijdens een evenement, zoals wapens en verboden middelen.
 • Een fouillering bij evenementen mag ook nooit door een beveiliger worden afgedwongen. Als de gefouilleerde deze instemming weigert mag hem/haar de toegang tot het evenement worden geweigerd.
 • De evenementenbeveiliger mag na instemming van de bezoeker de tassen en meegebrachte goederen van de bezoeker controleren op verboden en niet-toelaatbare voorwerpen.
 • Als een bezoeker, leverancier of personeelslid hier geen toestemming voor geeft, mag de beveiliger hem of haar de toegang ontzeggen.

Wapens en munitie is niet toegestaan op het Pieperfestivalterrein. Een evenementenbeveiliger heeft een tweetal mogelijkheden als hij te maken krijgt met wapens:

 • Hij kan de bezoeker afstand laten doen van het wapen. Indien de betreffende persoon een wapen niet inlevert wordt hem de toegang tot het evenement verboden.
 • Het in beslag nemen en de eigenaar/ bezoeker aanhouden en dan overdragen aan de politie.

Drugs is niet toegestaan op het Pieperfestivalterrein. Een evenementenbeveiliger heeft een tweetal mogelijkheden als hij te maken krijgt met drugs:

 • Hij kan de bezoeker afstand laten doen van de drug. Indien de betreffende persoon de drugs niet inlevert wordt hem de toegang tot het evenement verboden.
 • Het in beslag nemen van de drugs en de eigenaar/ bezoeker aanhouden en dan overdragen aan de politie.

EXCLUSIEVE CONTENT!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niks!

Wij beloven je niet te spammen

VOLG HET PIEPERFESTIVAL!

#pieperfestival